URBAN TECHNICS

POLIMERI BEZ GRANICA

LIMITLESS POLYMERS

English (United Kingdom)Serbian (Latin)

Registar zainteresovanih strana i njihovih potreba i očekivanja u IMS modeluURBAN-TECHNICS-a, Valjevo

Zahtev 4.2 ISO 9001/14001:2015 i ISO 45001:2018

Zainteresovane strane

Potrebe i očekivanja

QMS

EMS

OH&S

Dokumentovane informacije

Kupci

-Kvalitet proizvoda (bezbednost i funkcionalnost proizvoda)

- Cene proizvoda

- Performanse isporuke proizvoda (rokovi, načini plaćanja, finansijske pogodnosti, ...)

- Da su proizvodi ''ekološki'' prihvatljivi (recikliranje nakon završenog veka upotrebe, upotreba materijala koji manje zagađuju Ž.S., ...)

- Kupci hoće da posluju sa društveno odgovornim organizacijama

- Procedura za proces marketinga – Q2.MA.001

- Procedura za merenje i analizu zadovoljstva korisnika – Q2.MA.002

- Procedura za razvoj proizvoda/tehnologije – Q2.RA.001

- Procedura za pripremu konstruktivno-tehnološke dokumentacije – Q2.KT.001

- Procedura za proces prodaje – Q2.PO.001

Zaposleni

- Dobra radna sredina i uslovi rada

- Sigurnost posla

- Priznanja, nagrade i napredovanje u poslu

- Zdrava životna sredina radnog okruženja i mesta stanovanja

- Bezbedno i ''zdravo'' radno mesto

- Participacija u OHS-u

- Procedura za upravljanje ljudskim resursima- Q2.OP.001

- Procedura za participaciju zaposlenih -O2.ZZ.001

Vlasnici

- Održiva profitabilnost

- Transparentnost

- Efektivno i efikasno poslovanje

- Optimalna organizacija preduzeća i primena savremenih metoda menadžmenta

- Održivi razvoj

- Poštovanje zakona zbog smanjenja finasijskih gubitaka za kazne

- Poštovanje zakona zbog smanjenja finasijskih gubitaka za kazne

- Procedura za preispitivanje IMS-a - I2.IM.008

- Procedura za planiranje poslovanja – Q2.PL.001

Društvo

- Održivi razvoj (novozaposleni, porezi i doprinosi, ...)

- Poštovanje zakona

- Recikliranje otpada

- Poštovanje zakona

- Smanjenje troškova za povrede i bolovanja

- Procedura za upravljanje vanrednim situacijama u EMS-u - E2.ŽS.001

Dobavljači

- Međusobne koristi i kontinuitet poslovanja

- Poštovanje ugovora

- Poštovanje zakonskih propisa i zahteva standarda sa aspekta EMS-a

- Poštovanje zakonskih propisa i zahteva standarda sa apekta OH&S-a

-Procedura za upravljanje nabavkom – Q2.NA.001

- Procedura Praćenja i analize poslovanja (finansijski aspekti) – Q2.FI.001

 

NAPOMENA: Praćenje potreba i očekivanja zainteresovanih strana se sprovodi kroz aktivnosti ispitivanja tržišta i proces merenja zadovoljstva korisnika, a njihova analiza i preispitivanje u sklopu redovnih preispitivanja IMS-a od strane rukovodstva UT-a (I2.IM.008 - Procedura za preispitivanje IMS-a), o čemu se vode odgovarajući zapisi (I2.IM.008-01- Zapisnik o preispitivanju IMS-a).

U Valjevu, avgusta 2018. godine

Ivan Stojilković

scroll back to top