Kontakt

URBAN-TECHNICS D.O.O.
Knez Mihailova 86
14000 Valjevo, SRBIJA
office@urban-technics.com
Tel./Fax.: 014/293-300 ​

Mat.br.: 17501895
PIB: 102927683
Šif.br.: 2221

PRODAJA – DOMAĆE TRŽIŠTE:

Ružica Ćurčić – 065 842 42 32

ruzica@urban-technics.com

PRODAJA – MAŠINE I OPREMA

Anton Sinakijević – 064 640 82 86

toni@urban-technics.com

PRODAJA – INOSTRANO TRŽIŠTE:
Ivana Petrović – 064 643 22 63

ivana@urban-technics.com

POSLOVNI SEKRETAR:

Nevena Obradović – 062 236 050

nevena@urban-technics.com