Kontakt

URBAN-TECHNICS D.O.O.
Knez Mihailova 86
14000 Valjevo, SRBIJA
office@urban-technics.com
Tel./Fax.: 014/293-300

Mat.br.: 17501895
PIB: 102927683
Šif.br.: 2221

PRODAJA – DOMAĆE TRŽIŠTE:

Ružica Ćurčić

065 842 42 32

ruzica@urban-technics.com

TEHNIČKI DIREKTOR

PRODAJA – MAŠINA I OPREMA:

Anton Sinakijević

064 640 82 68

toni@urban-technics.com

PRODAJA – INOSTRANO TRŽIŠTE:
Ivana Petrović

064 643 22 63

ivana@urban-technics.com

POSLOVNI SEKRETAR:

Nevena Obradović

062 236 050

nevena@urban-technics.com

NABAVKA – FINANSIJE:

Stanislav Jotanović

065 842 42 00

jotanovic@urban-technics.com

RAČUNOVODSTVO:

Ljiljana Pavić

064 640 82 71

ljiljana@urban-technics.com

ŠPEDICIJA:

Svetlana Josipović

065 842 42 03

ceca@urban-technics.com

DIREKTOR:

Ivan Stojilković

065 842 42 01

ivan@urban-technics.com